Sunday, November 29, 2020
Home Κοσμος Ε.Ε: Συντονισμός στον τομέα της υγείας και έμφαση στην οικονομική ανάκαμψη οι...

Ε.Ε: Συντονισμός στον τομέα της υγείας και έμφαση στην οικονομική ανάκαμψη οι προτεραιότητες για το 2021

Ε.Ε: Συντονισμός στον τομέα της υγείας και έμφαση στην οικονομική ανάκαμψη οι προτεραιότητες για το 2021

«Η Ε.Ε οφείλει να ξεπεράσει τους κλυδωνισμούς που δημιουργεί η κρίση λόγω της πανδημίας και να αδράξει την ευκαιρία να προετοιμαστεί για ένα πράσινο, ψηφιακό και πιο ανθεκτικό μέλλον για όλους» δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρος Σεφκοβιτς, παρουσιάζοντας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021.

Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 προβλέπει τη μετάβαση από τη στρατηγική πολιτική στην επίτευξη αποτελεσμάτων και στις έξι πολιτικές προτεραιότητες που είναι η πράσινη συμφωνία, η ψηφιακή μετάβαση, η κοινωνική οικονομία, μια ισχυρότερη Ευρώπη με την προώθηση του τρόπου ζωής και των δημοκρατικών αξιών. Μάλιστα για να ενισχύσει τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ και να «διασφαλίσει ότι όλοι έχουν λόγο», ο επίτροπος Σέφκοβιτς επέμεινε επίσης ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν.

Όλοι, εκτός από τον ομιλητή μιας πολιτικής ομάδας, χαιρέτισαν τα σχέδια δράσης της Επιτροπής, ιδίως για καλύτερο συντονισμό της υγείας, την οικονομική ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα και κάλεσαν την κοινωνική δικαιοσύνη να συνδράμει στην επίτευξη ψηφιοποίησης της Ευρώπης και στην πράσινη μετάβαση, «προκειμένου» όπως τόνισαν οι ευρωβουλευτές «να υλοποιήσει τα σχέδιά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αγωνιστεί μαζί με το Κοινοβούλιο για έναν σταθερό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό».

Τα κύρια σημεία των έξι προτεραιοτήτων της Ε.Ε για το 2021 αφορούν μεταξύ άλλων:

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Για να επιτευχθεί μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050, η Επιτροπή θα υποβάλει δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο 55% για τη μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030. Η εν λόγω δέσμη θα καλύπτει ευρύτερους τομείς πολιτικής – από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, καθώς και τη χρήση γης, τη φορολογία της ενέργειας, τον επιμερισμό των προσπαθειών και την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών. Ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα θα συμβάλει στη μείωση του κινδύνου διαρροής άνθρακα και θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού, ενθαρρύνοντας τους εταίρους της ΕΕ να αυξήσουν τις φιλοδοξίες τους για το κλίμα. Επιπλέον, η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Μια Ευρώπη προσαρμοσμένη στην ψηφιακή εποχή

Για να κάνουμε αυτήν τη δεκαετία την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, η Επιτροπή θα υποβάλει χάρτη πορείας με σαφώς καθορισμένους ψηφιακούς στόχους για το 2030, σχετικά με τη συνδεσιμότητα, τις δεξιότητες και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Θα δοθεί έμφαση στο δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και τη συνδεσιμότητα, στην ελευθερία του λόγου, στην ελεύθερη ροή δεδομένων και στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η Επιτροπή θα νομοθετήσει σε τομείς που καλύπτουν την ασφάλεια, την ευθύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης που συνδέονται με τα δεδομένα. Στο ίδιο πνεύμα, θα προτείνει μια ευρωπαϊκή ηλεκτρονική ταυτότητα. Οι πρωτοβουλίες θα περιλαμβάνουν επίσης επικαιροποίηση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής για την Ευρώπη, ώστε να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις του κορονοϊού, καθώς και νομοθετική πρόταση για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες.

Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων

Για να διασφαλιστεί ότι η υγειονομική και οικονομική κρίση δεν θα μετατραπεί σε κοινωνική κρίση, η Επιτροπή θα προτείνει ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, μεριμνώντας ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω στην ανάκαμψη της Ευρώπης. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης μια νέα ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, διασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων των παιδιών σε βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Για τη στήριξη των οικονομιών μας και την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, θα αναθεωρήσει το πλαίσιο για τον χειρισμό της πτώχευσης τραπεζών της ΕΕ, θα λάβει μέτρα για την τόνωση των διασυνοριακών επενδύσεων στην ΕΕ και θα εντείνει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη διαδραματίζει τον ζωτικό ρόλο της σε αυτόν τον εύθραυστο κόσμο, μεταξύ άλλων αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια αντίδραση για να εξασφαλίσει ένα ασφαλές και διαθέσιμο εμβόλιο για όλους. Θα προτείνει κοινή ανακοίνωση σχετικά με την ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ σε βασισμένη σε κανόνες πολυμέρεια, μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τη Νότια Γειτονία μας και μια ανακοίνωση για την Αρκτική. Θα παρουσιαστεί επίσης μια νέα στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τη στήριξη του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης των πρώην μαχητών. Μια ανακοίνωση σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ θα διερευνά νέους τρόπους συνεργασίας με τους εταίρους μας και άλλους χορηγούς βοήθειας.

Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας

Ενόψει της νόσου COVID-19, η Επιτροπή θα προτείνει την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, ιδίως με την ενίσχυση του ρόλου των υφιστάμενων οργανισμών και τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού για την προηγμένη βιοϊατρική έρευνα και ανάπτυξη. Για να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η λειτουργία του, θα προταθεί νέα στρατηγική για το μέλλον του Σένγκεν. Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο θα συνοδεύεται από σειρά προτεινόμενων μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης μιας δέσμης για τα «ταλέντα και τις δεξιότητες». Άλλα στοιχεία περιλαμβάνουν ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών, καθώς και μια βιώσιμη στρατηγική για τις οικειοθελείς επιστροφές και την επανένταξη. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ενισχύει την Ένωση Ασφάλειας, αντιμετωπίζοντας την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και τις υβριδικές απειλές. Θα παρουσιάσει επίσης μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία

Για την οικοδόμηση μιας ένωσης ισότητας, η Επιτροπή θα παρουσιάσει νέες στρατηγικές για τα δικαιώματα του παιδιού και για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και μια πρόταση για την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο. Θα προτείνει επίσης να επεκταθεί ο κατάλογος των «ευρωεγκλημάτων» ώστε να περιλαμβάνει όλες τις μορφές εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους. Η Επιτροπή θα προτείνει σαφέστερους κανόνες για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και θα αναλάβει δράση για την προστασία των δημοσιογράφων και της κοινωνίας των πολιτών από καταχρηστικές πρακτικές προσφυγής στη δικαιοσύνη. Ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές θα προτείνει δράσεις για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού αυτών των περιοχών.

Δεδομένου του μακροπρόθεσμου και μετασχηματιστικού χαρακτήρα των σχεδιαζόμενων πρωτοβουλιών, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να θεσπίζεται η νομοθεσία με τον πλέον δυναμικό τρόπο και με γνώμονα το μέλλον. Η επικείμενη ανακοίνωση για τη βελτίωση της νομοθεσίας θα ανανεώσει την έμφαση αυτή. Θα επικεντρωθεί στην απλούστευση και τη μείωση του φόρτου, ιδίως κατά την εφαρμογή της αρχής ότι για κάθε μέτρο που θεσπίζεται ένα άλλο μέτρο θα καταργείται («One-in, one-out»). Η πλατφόρμα «Έτοιμοι για το Μέλλον» (Fit for Future) θα στηρίξει την Επιτροπή στη φιλοδοξία αυτή, η οποία θα είναι ιδιαίτερα αναγκαία μετά την πανδημία COVID-19. Για την επίτευξη αποτελεσμάτων επιτόπου, η Επιτροπή θα εντείνει επίσης τις δραστηριότητες προβολής της, όπου η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ Ρεπορτάζ:Κώστας Δαβάνης

www.ert.gr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Η κυβέρνηση των «τσαρλατάνων» που προσπαθεί να ‘’πείσει’’ για τον διπλό τρόπο καταγραφής των δεδομένων γύρω από τον covid19

Σε παραλήρημα Πέτσας και τα συστημικά καλοπληρωμένα ΜΜΕ Έναν επικοινωνιακό βομβαρδισμό έχει αρχίσει...

Σέρρες: Έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό η τ. Αντιδήμαρχος Τάνια Βέρρου

Έχασε την μάχη με τον κορονοϊό η τέως Αντιδήμαρχος Σερρών Τάνια Βέρρου. Επιχειρηματίας, με έντονη δράση στους τομείς του πολιτισμού...

Ο οίκος Dior αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον Τζόνι Ντεπ παρά τις δικαστικές αποφάσεις

Μετά το ακριβοπληρωμένο “διαζύγιο” του Τζόνι Ντεπ με το κινηματογραφικό στούντιο Warner Bros, το οποίο ζήτησε από τον ηθοποίο να παραιτηθεί από την σειρά...

Μπαρτσελόνα: Γκολάρα του Μέσι για τον Μαραντόνα! Προσπάθησε να επαναλάβει και το χέρι του θεού (video)

Ο Λέο Μέσι απέδωσε τιμές στον Ντιέγκο Μαρντόνα, με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα, “μαγεύοντας” μέσα στο γήπεδο κι οδηγώντας την Μπαρτσελόνα σε μία...