Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑEntersoft: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από την Unity

Entersoft: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από την Unity

Την έναρξη της περιόδου αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της “Unity Holding Company Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία” προς τους μετόχους της “Εντερσοφτ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Λογισμικού και Υπηρεσιών” για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών με αντάλλαγμα 8 ευρώ ανά μετοχή τοις μετρητοίς γνωστοποίησε σήμερα (11.6.2024) η εισηγμένη.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχονταν σε 18.822.922 μετοχές και αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 62,74 % του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, ο Προτείνων κατέχει άμεσα συνολικά 11.177.078 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 37,26% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, δυνάμει της Συμφωνίας Ανέκκλητων Δεσμεύσεων, οι βασικοί μέτοχοι δεσμεύτηκαν ανέκκλητα, μεταξύ άλλων, να προσφέρουν τις μετοχές των βασικών μετόχων, ήτοι συνολικά 16.102.481 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 53,67% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης εντός της περιόδου αποδοχής αυτής με αντάλλαγμα σε μετρητά ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. 

Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής (στο εξής η “Δήλωση Αποδοχής”) στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους, μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 11.06.2024, στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 09.07.2024, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου (στο εξής η “Περίοδος Αποδοχής”)

Πηγή: www.newsit.gr

RELATED ARTICLES

Most Popular