Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔΗΜΟΙΠαραπέμφθηκε σε δίκη για παράβαση καθήκοντος πρώην αντιδήμαρχος

Παραπέμφθηκε σε δίκη για παράβαση καθήκοντος πρώην αντιδήμαρχος

Σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκε από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου ο πρώην αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου κ. Στέφανος Δράκος.

Η δίκη έχει προσδιοριστεί για την 10η Απριλίου 2024 ενώ ο κ. Δράκος δύναται να προσφύγει κατά του κλητηρίου θεσπίσματος στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου.

Κατηγορείται για το ότι την 22α Οκτωβρίου 2021, με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, όπως καθορίζονται κατά νόμο, την φύση των αρμοδιοτήτων και τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνομο όφελος και να βλάψει το κράτος.

Ειδικότερα με την ιδιότητα του αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου αρμοδίου για την επιβολή του μέτρου της οριστικής διακοπής λειτουργίας και σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση της άδειάς τους, φέρεται με πρόθεση και με σκοπό πορισμού παράνομου περιουσιακού οφέλους σε εταιρεία που εκμεταλλευόταν τα κέρδη επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος προκειμένου αυτός να συνεχίζει την παράνομη δραστηριότητά της, ανακάλεσε με την υπ’ αριθμ. 48/2021 απόφασή του, την αμέσως προηγηθείσα με αριθμό 42/2021 απόφαση του αντιδημάρχου Ρόδου για την σφράγιση της επιχείρησης, η οποία θα πραγματοποιείτο την 22.10.2021, ήτοι την ημέρα που έγινε η ανάκλησή της, μεθοδεύοντας ως δήθεν νόμιμη αιτία ανάκλησης την ακύρωση της γνωστοποίησης λειτουργίας της επιχείρησης ακύρωση που έλαβε χώρα την 20.10.2021.

Εφέρετο επιπλέον να γνώριζε ότι:

– Η επιχείρηση αυτή λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2016 και είχε αποφασιστεί η σφράγισή της με απόφαση του τότε δημάρχου Ρόδου και δυνάμει απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου είχε απορριφθεί η αίτηση αναστολής εκτέλεσής της.

Η επιχείρηση τελικά σφραγίσθηκε από τον Δήμο Ρόδου με την συνδρομή του AT Ρόδου, το θέρος του έτους 2017, έγινε επανασφράγισή της λόγω παραβίασης του μέτρου της σφράγισης και έλαβε χώρα νέα επανασφράγιση λόγω εκ νέου παραβίασης της σφράγισης.

– Ότι έχει εκδοθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης, άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων, κατασκευών και έργων σε χώρους αιγιαλού/παραλίας λόγω αυθαιρέτων και παρανόμων κατασκευών στις οποίες προέβη επί της παραλίας, το οποίο δεν είχε ανακληθεί ούτε εισέτι εκτελεσθεί.

– Οτι η ακύρωση της γνωστοποίησης έλαβε χώρα προσχηματικά με μόνο σκοπό την μεθόδευση της ακύρωσης της απόφασης σφράγισης, την ματαίωση της σφράγισης και την συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης που λειτουργεί αδιαλείπτως κάθε τουριστική περίοδο.

– Ότι η γνωστοποίηση ήταν εξ’ αρχής άκυρη αφού είχε λάβει χώρα χωρίς την βεβαίωση για την παραχώρηση χρήσης στον αιγιαλό από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων.

– Ότι σύμφωνα με το άρ. 5 παρ. 3 της ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ Β’1723/2017, όταν διαπιστωθεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που επισύρει το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας του καταστήματος δεν επιτρέπεται αλλαγή φορέα της δραστηριότητας και εφόσον επέλθει τέτοια αλλαγή, η διακοπή επέρχεται στον νέο φορέα, ήτοι η ανάκληση της γνωστοποίησης ουδεμία έννομη συνέπεια θα μπορούσε να έχει αν η επιχείρηση συνέχιζε να λειτουργεί υπό την ίδια ή άλλη διεύθυνση-νομική-εταιρική μορφή.

-Οτι στα καθήκοντα των δημοτικών αρχών ανάγεται η προστασία του περιβάλλοντος, αιγιαλού και παραλίας και η εποπτεία τήρησης της οικείας νομοθεσίας.

Πηγή: dimokratiki.gr

Πηγή: www.aftodioikisi.gr

RELATED ARTICLES

Most Popular